Zapraszamy do wysłuchania ponadczasowej książki autorstwa chrześcijańskiej pisarki Ellen G.White pt. „Przypowieści Chrystusa”.

Ewangeliczne przypowieści często stawały się inspiracją twórczą dla różnych artystów — malarzy i pisarzy. Przykładem tego mogą być przypowieści o synu marnotrawnym, zagubionej owcy czy domu na skale. To z pewnością najbardziej znane klejnoty w zbiorze nauk Jezusa z Nazaretu. Uniwersalizm i ponadczasowość tych nauk wynika z faktu, iż dotykają one spraw zawsze bliskich człowiekowi [gk].

Zapraszamy do wysłuchania: