Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę w godz. 10:00-12:30

Zgierz, ul. Jana Śniechowskiego 23 (po wejściu z ulicy, na prawo za bramą)

PLAN NASZEGO NABOŻEŃSTWA:

  • Pieśni i modlitwy

  • Czas podziękowań dla Boga i intencje modlitewne

  • Czas dyskusji nad fragmentami Pisma Świętego (materiały pomocnicze)

  • Nauczanie Słowa Bożego

Serdecznie zapraszamy!